CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Informace o základním opatření k prevenci šíření onemocnění KORONAVIREM
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby
Zajišťujeme vedení mzdové agendy externí formou. Bližší informace a možnost objednání na: externí mzdové účetnictví

Co je spirometrie

spiro

Spirometrie je test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje či vydechuje v závislosti na čase. Patří k základním interním vyšetřovacím metodám obdobně jako např. měření krevního tlaku či záznam EKG.

Testuje se schopnost pacientových plic nadechnout a vydechnout. Díky spirometru se tak dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase.

Podle měřených veličin je dělíme na:
  • statické - objemy a kapacity respiračního systému (vitální kapacita plic, klidový respirační objem...)
  • funkční - projevy funkcí a jejich poškození (usilovný výdech, alveolární difuze...)
Spirometrie využívá různé přístroje:
  • Nejjednoduší spirometry jsou založeny na měření objemů.
  • Složitější, dnes většinou digitalizované, jsou schopné měřit i funkční hodnoty.
  • Tlakové hermetické komory jsou složitější zařízení, sloužící k měření změn tlaků při dýchání.
  • Radioaktivně značené plyny se využívají ke sledování difuze látek alveolární membránou.
spiro

Výsledky lze přímo zapisovat písátkem připevněným na měřidlo a posunem papíru. Častěji jsou spirometry připojeny k počítači a záznam se provádí a vyhodnocuje digitálně.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření obvykle probíhá vsedě. Pacient si na nos připevní kolíček, do úst vloží speciální náustek a skrze něj pak vdechuje a vydechuje. Aby bylo vyšetření úspěšné, musí pacient při vyšetření spolupracovat a dýchat do spirometru podle pokynů lékaře nebo sestry.

Spirometr následně zaznamenává objem vdechnutého a vydechnutého vzduchu, výdechovou rychlost a další parametry. Výstupem vyšetření je graf s křivkou a zaznamenanými hodnotami. Podle tvaru křivky a hodnot na záznamu už lékař může orientačně stanovit, o jakou ventilační poruchu se jedná.

Jak se na spirometrii připravit?

Na spirometrické vyšetření se pacient nemusí předem nijak výrazně připravovat. Krátce před vyšetřením by se měl pouze vyvarovat konzumaci jídla, kouření a vyšetření by se nemělo provádět u osob se závažnějším infekčním onemocněním.