CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Informace o základním opatření k prevenci šíření onemocnění KORONAVIREM
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby
Zajišťujeme vedení mzdové agendy externí formou. Bližší informace a možnost objednání na: externí mzdové účetnictví

Rehabilitace a koučink

masáž

V rámci péče o naše klienty zajišťujeme zdravotní rehabilitace a školení, které je zaměřené na odbourání stresu.

Tato problematika je velice aktuální v dnešní uspěchané době, kdy jsou na člověka a jeho psychiku kladeny vysoké nároky. Je třeba se lépe zbavovat stresu a získat přehled o možnostech chování v oblasti prevence vyhoření. Zároveň si můžete vyměnit zkušenosti s jinými účastníky semináře.

Tato oblast je velice rozsáhlá a proto Vám nabízíme semináře, kde poskytujeme teoretické a praktické informace o tomto tématu.

Pro firmy a organizace je zavádění opatření v rámci slaďování cestou, jak si udržet kvalitní pracovní sílu, zefektivnit pracovní výkon, motivovat své zaměstnance a snížit některé náklady na lidské zdroje.

Jaká je náplň tohoto školení?

Stres - specifická forma zátěže

 • zdroje stresu v našem životě
 • eustres a distres
 • vliv na psychiku a výkonnost člověka

Analýza stresových faktorů a cesty ke snížení stresové zátěže

 • indentifikace hlavních stresorů
 • časový stres - řízení času
 • systém hodnot
 • prevence - zvyšování odolnosti proti stresu
 • zvládání aktuální stresové situace
 • pozitivní myšlení a sebeprogramování

Relaxační techniky a cvičení

 • autogenní trénink
 • Jacobsonova progresivní relaxace
 • Čchikung

I když toto školení je převážně určeno pro vedoucí pracovníky Vaší firmy, tak se ho mohou zúčastnit i další vaši zaměstnanci, kteří se potýkají se zvládáním stresu a cítí se vyhoření. Minimální počet účastníků je 5 osob a maximální je 20 osob.

V rámci našich služeb si můžete objednat zdravotní rehabilitace. Jsou určeny pro všechny a naše rehabilitační sestra přijede za vámi do firmy. Podmínkou je, aby minimální počet účastníků byl 5 osob.

Rehabilitace si můžete objednat samostatně nebo je možné tuto činnost zahrnout do smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb.