CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Informace o základním opatření k prevenci šíření onemocnění KORONAVIREM
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby
Zajišťujeme vedení mzdové agendy externí formou. Bližší informace a možnost objednání na: externí mzdové účetnictví

Školení první pomoci

pomoc

Od 1. dubna 2012 bylo schváleno a zaneseno do zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) § 102 odst. 6 opatření, které firmám ukládá za povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují zavolání zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.

Zaměstnavatel také, dle zmíněné normy, musí přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, pro evakuaci zaměstnanců a pro zastavení práce.

Proto pro naše klienty pracovně-lékařských služeb zajišťujeme kurzy první pomoci pro zaměstnance,
které slouží k seznámení se základními pokyny pro poskytnutí nezbytné lékařské péče, před příjezdem zdravotníka.

Účelem kurzu je naučit zaměstnance nebo jim připomenout, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou přijít do styku na svých pracovištích.

Záchrana lidského života je nepsanou prioritou každého z nás a nejinak by tomu mělo být i v rámci plnění každodenních pracovních činností.

  • Kurz je nutné obvykle opakovat každé 2 roky
  • Výsledkem kurzu je certifikát, který obdrží každý, kdo se zúčastnil tohoto školení

certifikát pomoc