CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Externí mzdové účetnictví

Výhody externího zpracování mezd

Externí zpracování mezd je trend, který jde ruku v ruce s trendem outsourcingu všeobecně. Hlavní výhodou externího zpracování mezd je jistota, že bude vše vždy včas zpracováno bez ohledu na další okolnosti (nemoc zaměstnance, školení aj.), zároveň ubydou náklady na pořízení softwaru a jeho aktualizování.

Další výhodou je cena. Při externím zpracování mezd firma fakturuje buď paušálně, nebo v závislosti na počtu položek (zpracovávaných mezd zaměstnanců). Cena je relativně nízká – hlavně díky specializaci a z toho plynoucí i vyšší rychlosti při zpracování jednotlivých úkonů.

Zvláště u malých firem (do 50 zaměstnanců) a u velkých společností (nad 200 zaměstnanců) je externí zpracování mezd finančně výhodnější, než zaměstnání interní účetní.

Je pro vás důležitá cena?

Jedním z nejzásadnějších faktorů je u rozhodování o externím zpracování mezd finanční stránka. Na jedné straně tak stojí vlastní mzda mzdové účetní, náklady na její kancelář a její vybavení, náklady na softwarové a hardwarové vybavení a náklady na další vzdělávání.

Vlastní mzda musí být dostatečně vysoká a doplněna o motivační benefity tak, aby účetní neměla motivaci odejít jinam.

Náklady u zpracování externí firmou jsou předem jasně dané smlouvou. Díky tomu je možné poměrně přesně plánovat náklady na mzdové účetnictví i delší dobu dopředu.

Pokud se stále rozhodujete, zda si najít interní mzdovou účetní anebo zpracování mezd externě, pravděpodobně se budete orientovat především podle dostupnosti a ceny. Zejména v případě malého množství zaměstnanců se to finančně vyplatí, nebudou starosti s hledáním interní mzdové účetní.

Orientační srovnání nákladů na zpracování mezd ve firmě se 100 zaměstnanci:

Náklady Interní mzdová účetní Externí mzdová účetní
Mzda 22 000 Kč 0
Povinný odvod ze mzdy 34% 3 080 Kč 0
Aktualizace SW, vzdělávání 2 000 Kč 0
Odpisy HW a spotřeba materiálu, telefon, režie kanceláře 7 000 Kč 0
Další služby 1 000 Kč 1 000 Kč
Externí zpracování mezd pro 100 zaměstnanců 0 20 000 Kč
Celkem 35 080 Kč 21 000 Kč
Rozdíl (úspora) 14 080 Kč

Výhody spolupráce s námi v oblasti externího zpracování mezd

 • Úspora nákladů (mzdová účetní, odborná školení)
 • Ochrana citlivých dat před únikem či zneužitím uvnitř organizace
 • Úspora investic na pořízení a údržbu mzdového softwaru
 • Řešení zastupitelnosti v případě nepřítomnosti
 • Garance odpovědnosti za správnost výpočtů
 • Profesionální zajištění všech oblastí personalistiky

Proč právě naše služby

 • Získáte profesionální služby zpracování mzdové agendy zaměstnanců.
 • S vedením účetnictví a mzdové agendy máme praxi více jak 25 let.
 • Můžete se věnovat klíčovým otázkám rozvoje vašeho podnikání
 • Klademe vysoký důraz na profesionalitu a časovou flexibilitu
 • Zakládáme si na osobním přístupu a snaze maximálně vyhovět požadavkům a přáním klienta
 • Spolupráce s námi je založena na smluvním vztahu, a proto naše ceny jsou transparentní
 • Vždy budete vědět kolik za naše služby zaplatíte a nebudete vystaveni žádným dalším skrytým poplatkům

Základní zpracování mezd a související personální věci:

 • Měsíční zpracování všech druhů mezd a odměn
 • Výpočet odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • Zpracování dávek nemocenského pojištění
 • Zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
 • Odevzdání měsíčních přehledů na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Příprava platebních příkazů v papírové nebo elektronické podobě
 • Vedení mzdových listů
 • Vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců, odeslání na ČSSZ
 • Čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • Roční zúčtování záloh na daň
 • Přihlašování nově nastupujících zaměstnanců na ČSSZ a ZP
 • Vystavování zápočtových listů
 • Vystavování potvrzení o příjmu zaměstnanců
 • Zastupování při kontrolách ze strany správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • Odhlášení odchozích zaměstnanců u všech příslušných úřadů
 • Řešení mezd zaměstnanců s exekucemi
 • Další služby, které souvisí s touto činností sjednáme dle požadavků a potřeb klienta