pracovně lékařské služby

Aktuálně:Očkujeme proti klíšťové encefalitidě!

Přijímáme nové klienty vzhledem k volným kapacitám!

lékárnička

VYBAVENÍ LÉKÁRNIČEK

Dle ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči.

Dalším předpisem, který pojednává o prostředcích první pomoci, je ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ale také přesně nestanoví kolik a jakých lékárniček má být na pracovišti umístěno. To však pouze stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím závodní preventivní péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Nakonec určitou informaci o tom, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny pro zaměstnance na snadno dostupném místě a že jejich umístění musí být označeno bezpečnostními značkami obsahuje bod 8 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Z předpisů mimo oblast pracovněprávní pojednává o lékárničkách první pomoci zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění. Jeho prováděcí vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích obsahuje druhy lékárniček, jejich obsah a výbavu a jejich použití podle typu motorového vozidla.

Proto pro pracoviště, kde se nevykonává nějak zvlášť riziková práce, se může inspirovat touto vyhláškou. Nicméně obsah lékárničky a jejich počet by měl stanovit lékař závodní preventivní péče.

Doporučujeme, aby lékárnička na pracovišti pro poskytnutí předlékařské první pomoci byla vybavena minimálně v rozsahu velikosti i dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Proto, aby lékárnička ve vaší firmě odpovídala těmto standardům, obraťte se na nás. Přijedeme k Vám zjistíme co chybí, obdržíte od nás cenovou nabídku a samozřejmě zboží přivezeme.

Jsme na telefonu +420 739 224 451 nebo e-mailu: Koordinátor PLS

Adresa provozovny

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

1. máje 535/50

460 02 Liberec 2

Telefonní kontakt

jednatel

+420 775 038 054

sekretariát

+420 703 348 406

administrace a správa smluv

+420 739 293 252

ordinace

+420 739 224 451

Zde nám můžete napsat

Copyright 2018 © CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o., 1. máje 535/50, 460 02 Liberec. All rights reserved

S-rank Katalog firem KontaktyFirem.cz Portál Praha - informační portál města