CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Informace o základním opatření k prevenci šíření onemocnění KORONAVIREM
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby
Zajišťujeme vedení mzdové agendy externí formou. Bližší informace a možnost objednání na: externí mzdové účetnictví

Očkování proti klíšťové encefalitidě

stopklíště

Očkování je spolehlivou ochranou proti klíšťové encefalitidě a je minimální pravděpodobnost, že se očkovaný člověk nakazí.

Chránit očkováním by se měli všichni bez rozdílu věku. Dlouhodobě je Česká republika zemí s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě. Téměř celé území republiky lze označit za endemické - tzn., že jde o území s vysokým výskytem infikovaných klíšťat.

Ta se vyskytují nejen v lesích, jak se mnozí domnívají, ale stále více také v městských parcích, horských oblastech či v okolí vodních toků.

Chránit očkováním je možné zpravidla již děti starší 1 roku a dospělé osoby. Ukazuje se, že nejméně se nechávají očkovat čeští senioři (méně než 10% věkové kategorie osob starších 60 let). Přitom právě pro ně bývá toto onemocnění fatální. Často se stává, že rodič myslí na své děti, které nechávají proti klíšťové encefalitidě očkovat. Bohužel zapomínají na to, že jsou to právě oni, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku komplikací a následkům onemocnění.

Očkování pro děti a dospělé

V současné době jsou k dispozici dvě očkovací látky:

  • přípravek FSME-IMMUN 0,5 ml
  • přípravek Encepur.

(Obdobně je tomu i v případě dětí.)

Základní očkování se skládá ze tří injekcí, které se aplikují do svalu ramene a to ve dny 0, ta 1 - 3 měsíce a za 5 - 12 měsíců po druhé dávce. V teplém období roku je nutné přistoupit ke zrychlenému schématu. U vakcíny FSME-INNUN se druhá dávka podá již za 14 dní po dávce první. Ochrana proti onemocnění nastupuje asi za 14 dní po druhé dávce. Po třetí dávce přetrvává ochrana 3 roky. Pro zachování obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou dávkou po 3 - 5 letech.

Výdej vakcín je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař. Pečlivě si pročtěte příbalovou informaci. Vakcíny nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kdy se nechat očkovat?

Očkování je možné provádět v průběhu celého roku. Na očkování sebe a svých dětí myslete včas, ne až těsně před propuknutím klíšťové sezony. Nikdy však není pozdě a každá vakcinace je lepší než žádná.