pracovně lékařské služby

Aktuálně:Očkujeme proti klíšťové encefalitidě!

Přijímáme nové klienty vzhledem k volným kapacitám!

kontrola

KONTROLA PRACOVIŠTĚ

Povinnou součástí pracovně-lékařských služeb je dohled pracoviště, odborná poradenská činnost, školení první pomoci, zastupování zaměstnavatele v případě potřeby ve vztahu k příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je zajištěn za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů a v souladu s požadavkem § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit rizikové faktory pracoviště. Sledovanými faktory jsou například: prach, hluk, vibrace, mikroklimatické podmínky, míra fyzické zátěže a další. Výstupem z dohledu pracoviště je písemný záznam o provedeném dohledu, jehož součástí jsou návrhy na odstranění zjištěných závad. Tato doporučení jsou pro zaměstnavatele významná v rámci ochrany a podpory zdraví svých zaměstnanců.

Záznam je důležitý jak pro zaměstnavatele (pracovně-lékařská služba daná legislativou, jejíž plnění kontroluje hygienická stanice), tak i pro lékaře, který posuzuje zdravotní způsobilost zaměstnanců k práci.

Lhůty provádění dohledu pracoviště jsou dány legislativou, a to ve vazbě na kategorizaci prací. Pro práce zařazené do kategorie první - jedenkrát za dva roky a pro ostatní kategorie - jedenkrát za rok.

Adresa provozovny

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

1. máje 535/50

460 02 Liberec 2

Telefonní kontakt

jednatel

+420 775 038 054

sekretariát

+420 703 348 406

administrace a správa smluv

+420 739 293 252

ordinace

+420 739 224 451

Zde nám můžete napsat

Copyright 2018 © CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o., 1. máje 535/50, 460 02 Liberec. All rights reserved

S-rank Katalog firem KontaktyFirem.cz Portál Praha - informační portál města