pracovně lékařské služby

Aktuálně:Očkujeme proti klíšťové encefalitidě!

Přijímáme nové klienty vzhledem k volným kapacitám!

audio

AUDIOMETRIE

Tónová audiometrie je elektroakustická vyšetřovací metoda sluchu. Je jednou z metod vyšetření sluchu, kdy se pomocí tónového generátoru testuje citlivost sluchu na jednotlivé tóny. Provádí se přístrojem - audiometr, který generuje tóny určitého kmitočtu a intenzity.

Při vlastním měření je vyšetřovaný umístěn do zvukotěsné kabiny a vzniklý tón je vyslán do zkoumaného ucha vzdušným nebo kostním sluchadlem. Vyšetřující, většinou audiologická sestra, postupně zesiluje intenzitu čistého tónu a v okamžiku, kdy vyšetřovaný signalizuje, že tón slyší, si vyšetřující zaznamená hladinu intenzity zvuku, pak přejde k dalšímu tónu.

Audiometrické vyšetření určuje prahy jednotlivých tónů kvantitativně, jedná se však o subjektivní pocit pacienta. Po vyčerpání všech měřených frekvencí se totéž opakuje i na druhém uchu. Výsledek vyšetření se zapisuje do audiogramu. Pokud je to pro diagnostiku nezbytné, provádí se i vyšetření kostního vedení zvuku, kdy je na processus mastoidesus přiložen vibrátor. Přístroj je kalibrován podle sluchového prahu vzdušného a kostního vedení normálně slyšících lidí. Audiometry je nutné pravidelně kalibrovat, dle zákona je tomu tak jednou za 2 roky a kalibraci provádí akreditované metrologické ústavy.

Sluch se měří v rozmezí od nízkých frekvencí, tj. 250 Hz do vysokých frekvencí 10 000 Hz a od 10 - 100 dB. Počet decibelů je dán desetinásobným logaritmem poměru intenzity vyšetřovaného tónu k intenzitě sluchového prahu. Výše popsaná metoda nám umožňuje objektivizovat, kvalifikovat a lokalizovat ztrátu sluchu. Porovnáním vzdušného a kostního vedení, můžeme rozlišit vady sluchu způsobené poruchou vedení sluchu do vnitřního ucha, tzv. porucha převodní - konduktivní a poruchy způsobené poškozením vnitřního ucha - poruchy percepční.

Způsob zaznamenání vyšetřovaného sluchu byl mezinárodním audiologickým kongresem sjednocen tak, že audiogram je nezávisle na tom, kde, kdy a jak vznikl srozumitelný všem.

Adresa provozovny

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

1. máje 535/50

460 02 Liberec 2

Telefonní kontakt

jednatel

+420 775 038 054

sekretariát

+420 703 348 406

administrace a správa smluv

+420 739 293 252

ordinace

+420 739 224 451

Zde nám můžete napsat

Copyright 2018 © CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o., 1. máje 535/50, 460 02 Liberec. All rights reserved

S-rank Katalog firem KontaktyFirem.cz Portál Praha - informační portál města