CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Informace o základním opatření k prevenci šíření onemocnění KORONAVIREM
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby
Zajišťujeme vedení mzdové agendy externí formou. Bližší informace a možnost objednání na: externí mzdové účetnictví

Audiometrie

audio

Tónová audiometrie je elektroakustická vyšetřovací metoda sluchu. Je jednou z metod vyšetření sluchu, kdy se pomocí tónového generátoru testuje citlivost sluchu na jednotlivé tóny.

Provádí se přístrojem AUDIOMETR. Tento přístroj generuje tóny určitého kmitočtu a intenzity.

Při vlastním měření je vyšetřovaný umístěn do zvukotěsné kabiny a vzniklý tón je vyslán do zkoumaného ucha vzdušným nebo kostním sluchadlem. Vyšetřující postupně zesiluje intenzitu čistého tónu a v okamžiku, kdy vyšetřovaný signalizuje, že slyší, si vyšetřující zaznamená hladinu intenzity zvuku, pak přejde k dalšímu tónu.

Audiometrické vyšetření určuje prahy jednotlivých tónů kvantitativně, jedná se však o subjektivní pocit pacienta. Po vyčerpání všech měřených frekvencí se totéž opakuje i na druhém uchu. Výsledek vyšetření se zapisuje do audiogramu. Pokud je to pro diagnostiku nezbytné, provádí se i vyšetření kostního vedení zvuku, kdy je na processus mastoidesus přiložen vibrátor.

Přístroj je kalibrován podle sluchového prahu vzdušného a kostního vedení zvuku normálně slyšících lidí.
Sluch se měří v rozmezí od nízkých frekvencí, tj. 250 Hz do vysokých frekvencí 10 000 Hz a od 10 - 100 dB.
Počet decibelů je dán desetinásobným logaritmem poměru intenzity vyšetřovaného tónu k intenzitě sluchového prahu.

Výše popsaná metoda nám umožňuje objektivizovat, kvalifikovat a lokalizovat ztrátu sluchu.

Porovnáním vzdušného a kostního vedení, můžeme rozlišit vady sluchu způsobené poruchou vedení sluchu do vnitřního ucha, tzv. porucha převodně konduktivní a poruchy způsobené poškozením vnitřního ucha - porucha percepční.

Způsob zaznamenání vyšetřovaného sluchu byl mezinárodním audiologickým kongresem sjednocen tak, že audiogram je nezávisle na tom kde, kdy a jak vznikl srozumitelný všem.