CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Zajišťujeme vedení mzdové agendy externí formou. Bližší informace a možnost objednání na: externí mzdové účetnictví
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby
Přijmeme zdravotní sestru pro ordinaci praktického lékaře

O nás

sídlo

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení zabývající se poskytováním pracovně lékařských služeb (dříve závodní péče). Orientujeme se v této oblasti na potřeby klientů z řad podnikatelské, státní i neziskové sféry.

Zajišťujeme provádění všech pracovně lékařských prohlídek:

  • vstupních
  • periodických
  • mimořádných
  • výstupních

Všechny tyto prohlídky se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti a jsou zajišťovány v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 202/2017 Sb., o specifických zdravotních službách a dále vyhláškou č. 79/2013 Sb. O PLS v platném znění.

Dle tohoto právního předpisu má každý zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb. Při neplnění této legislativní povinnosti hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí.

Povinnou součástí pracovně lékařských služeb je:

  • dohled pracoviště
  • odborná poradenská činnost
  • školení první pomoci
  • v případě potřeby zastupování zaměstnavatele ve vztahu k příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

Proto zajištěním pravidelného dohledu pracoviště a preventivních prohlídek snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců.

Co Vám tedy v rámci pracovně-lékařských služeb nabízíme?