doktor

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Akce Přijímáme nové klienty pracovně-lékařských služeb.

sidloZde nás najdete
Třída 1. máje 535/50, Liberec, 4. poschodí

Naše společnost

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení zabývající se poskytováním pracovně lékařských služeb (dříve závodní péče). Orientujeme se v této oblasti na potřeby klientů z řad podnikatelské, státní i neziskové sféry.

Zajišťujeme provádění všech pracovně lékařských prohlídek:

 • vstupních,
 • periodických,
 • mimořádných,
 • výstupních

Všechny tyto prohlídky se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti a jsou zajišťovány v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 202/2017 Sb., o specifických zdravotních službách a dále vyhláškou č. 79/2013 Sb. O PLS v platném znění. Dle tohoto právního předpisu má každý zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb. Při neplnění této legislativní povinnosti hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí.

Povinnou součástí pracovně lékařských služeb je:

 • dohled pracoviště,
 • odborná poradenská činnost,
 • školení první pomoci
 • v případě potřeby zastupování zaměstnavatele ve vztahu k příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Proto zajištěním pravidelného dohledu pracoviště a preventivních prohlídek snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců.

kategorie

Co Vám tedy v oblasti pracovně lékařských služeb nabízíme kromě již výše zmíněných prohlídek:

 • Vypracování návrhu rozsahu pracovně lékařských prohlídek na základě specifik Vaší společnosti
 • Pravidelný dohled na pracovišti
 • Školení první pomoci
 • Rehabilitace a masáže
 • Protistresový koučink pro Vaše managery
 • Organizaci péče o Vaše zaměstnance
 • Vedení lhůtníku prohlídek
 • Očkování v rámci nebo nad rámec PLS
 • Konzultace a poradenství v oblasti PLS
 • Další služby dle Vašich individuálních požadavků

V rámci našich služeb Vám můžeme nabídnout externí defibrilátor, který by měl být povinnou součástí péče o Vaše zaměstnance. Jeho zakoupením předejdete zbytečným úmrtím při selhání organizmu.

Proč tedy zvolit zajištění pracovně lékařských služeb u společnosti CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.?

 • Naši lékaři mají zkušenosti s prací v této oblasti
 • Zohledňujeme individuální požadavky našich klientů dle jejich potřeb
 • Zajišťujeme péči pro všechny kategorie práce
 • Vyřešíme služby v rámci všech lokalit prostřednictvím jedné smlouvy a jedné faktury
 • Šetříme prostředky zaměstnavatele objednáváním zaměstnanců na konkrétní čas prohlídky
 • U větších zaměstnavatelů zajistíme prohlídky na vyžádání přímo v prostorách firmy

Adresa ordinace

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.
Třída 1. máje 535/50
460 02 Liberec 2

Telefonní kontakt

sekretariát
+420 703 348 406

obchodní oddělení
+420 739 293 252

ordinace
+420 739 224 451

lékař
+420 604 304 635

Pracovní doba

Ordinace:
dle počtu objednaných klientů

Administrativa:
Po - Pá
7.00 - 15.00

©2018 - 2019 CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o., 1. máje 535/50, 460 02 Liberec

S-rank